Administrative Staff

Mrs. Gandhali Parulekar

Registrar

Mrs. Shubhangi Mane

Head Clerk

Mrs. Pallavi Walimbe

Senior Stenographer

Mrs. Archana Thakur

Junior Clerk


Mrs. Sandhya Jadhav

junior Clerk

Mr. Chandrashekhar Phule

Junior Clerk

Mr. Shankar Gavhane

Assistant Librarian

Mrs. Renuka Pawar

Junior Library Assistant


Mrs. Supriya Khanekar

Junior Library Assistant
 

Mrs.Nikita Gokhale

Assistant Administrative Officer

Mr. Sheetal Kadam

Officer
 

Mr. Avadhut Shinde

Senior Supervisor
 


Mr. Vishal Kirve

Senior Supervisor Accounts

Mr. Shashikant Mhamunkar

Supervisor

Mrs. Sangeeta Patil

Assistant Library Incharge

Mr. Sandeep Pawar

Senior Accountant


Mr. Sakharam Ingulkar

Coordinator
 

Ms. Varsha Budhner

Accountant
 

Mr. Nazir Syed

Senior Network Administrator

Mr. Nitin Bhise

IT Coordinator
 


Mrs. Rupali Taware

Senior Office Assistant

Mrs. Nivedita Mujumdar

Coordinator

Mrs. Snehal Kulkarni

PA To Principal

Ms. Ashwini Gonewar

Accountant


Mrs.Vrushali Jadhav

Coordinator

Mr. Shailendra Waghmare

Senior Coordinator

Mr. Ganesh Kadu

Assistant Accountant

Mr.Prateek Gaikwad

Office Assistant


Ms.Trupti Vegad

Coordinator

Mrs.Deepa Gadgil

Coordinator

Mrs.Priyanka Chavan

Office Assistant

Mr.Ajit Tilekar

Senior Coordinator


Ms. Anjali Darekar

Office Assistant

Ms. Komal Bhosale

Office Assistant

Mr. Ganesh Bhumkar

Assistant Coordinator

Mrs. Komal Patil

Assistant Coordinator
 


Mr. Sandip More

Coordinator
 

Mrs. Ashwini Kothari

Coordinator - Examination Cell